Olga van der Meulen

Coaching is een prachtige manier om mensen te laten beseffen dat ze zelf regie over hun leven hebben en dat ze kunnen groeien. Mijn manier van coachen is dan ook om een spiegel voor te houden en met de drie volgende vragen aan de slag te gaan: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik.

Ik heb in 2014 de opleiding tot academisch coach gevolgd aan de Academie voor Coaching. Sinds begin 2015 coach ik mensen, die werkzaam zijn bij een woningcorporatie en een ontwikkelvraag hebben. Tot nu toe heb ik heel diverse klanten gehad met verschillende vragen over time-management, het omgaan met veranderingen, conflictsituatie op de werkvloer, hoe kan ik beter communiceren en loopbaanvragen. Tevens ben ik mediator (opleiding afgerond in 2004)Dit doe ik onder andere met behulp van verschillende prikkelende speltechnieken en huiswerkopdrachten.

Ik werk sinds 2004 bij Casade. Op dit moment is mijn functie “interventieconsulent. Als interventieconsulent ben ik regievoerder in gecompliceerde en/of ernstige overlast en/of multiproblem situaties. Ik overleg met onze ketenpartners, om te kijken of met hulpverlening mensen weer op de rit geholpen kunnen worden. Vertrekpunt daarbij is onze rol als verhuurder, en het woongenot die we aan alle huurders verschuldigd zijn. Als het niet lukt door middel van extra hulp in het huis of door het maken van afspraken is het mogelijk dat we de oplossing zoeken in een juridische oplossing. Dat kan leiden tot een procedure voor ontbinding of ontruiming van het huurcontract van degene die overlast veroorzaakt.

Als ik zie dat mensen hun leven weer op orde krijgen. Het is fantastisch om te zien dat men beter inzicht heeft gekregen op de eigen kwaliteiten en vaardigheden en om die vervolgens te kunnen inzetten om hun situatie ook daadwerkelijk te veranderen.

Olga van der Meulen
Olga van der Meulen

Functie: Casade, Interventie Consulent

LinkedIn Olga van der Meulen